Online reservatie

Wij openen ons restaurant pas als we binnen mogen openen. Alle gemaakte reservaties voor het restaurant in mei vervallen automatisch. Enkel de reservaties samen met een overnachting blijven doorgaan. Voorlopig is dit tot en met 31 mei….dit kan verlengd worden indien met beslist dat wij pas later mogen open gaan.
Hopelijk tot snel